Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Dementie op jonge leeftijd

Het grootste verschil tussen dementie op latere leeftijd en op jonge leeftijd zit hem in de levensfase waarin mensen ziek worden. Mensen met dementie op jonge leeftijd vervullen op dat moment nog een zeer actieve rol in de maatschappij. Ze hebben een baan, zijn opvoeder, zijn actief bij verenigingen, rijden nog auto enzovoorts. Van al deze rollen moeten ze langzaam maar zeker afscheid nemen. Ze geven de regie over hun leven niet gemakkelijk uit handen. Aan de andere kant beseffen mensen met dementie vaak dat ze ziek zijn. Juist de levensfase maakt dat gevoelens van machteloosheid en frustratie vaak heftiger zijn. Ook komen veel verschillende vormen van dementie in een andere samenstelling voor dan bij dementie op latere leeftijd waardoor de  uitingen en de behoefte aan zorg anders zijn. ​​​

Het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd  heeft gewerkt aan een verbijzondering van de Zorgstandaard voor deze doelgroep. Daarnaast is er een handleiding gemaakt voor de vertaling van de zorgstandaard naar regionale zorgprogramma’s voor jonge mensen met dementie op jonge leeftijd.

In de regio zuidwest Nederland hebben de leden van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd de positie van de klant centraal gesteld en gezocht naar wat in de praktijk van alledag een goede invulling van het zorgtraject is. 

Het programma Dementiezorg voor Elkaar (DVE) maakte het mogelijk deze zorgaanbieders te ondersteunen in hun doel om te komen tot een consensus zorgtraject.

Het zorgtraject maakt het mogelijk om in de praktijk van alledag met elkaar samen te werken met eenzelfde doel voor ogen. Dat komt ten goede aan de zorg en begeleiding voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten.

De flyer "Het belang van vroege diagnose bij dementie op jonge leeftijd" is bedoeld voor verwijzers/huisartsen die te maken hebben met jonge mensen met dementie (<65 jaar) en biedt informatie over de specifieke problematiek en oplossingen rondom deze groep waar zij een belangrijke rol in kunnen spelen. Het belang van vroege diagnose is cruciaal voor passende zorg en ondersteuning.

Feiten op een rij vindt u in de factsheet "Dementie op jonge leeftijd".

Vanwege de levensfase leidt dementie op jonge leeftijd tot andere zorgbehoeften en wensen dan in de huidige dementie zorg. Zie ook het artikel “Jonge mensen met dementie vergen specialistische zorg”. Jonge mensen met dementie moeten indien gewenst of noodzakelijk gebruik kunnen maken van speciale voorzieningen voor hen als doelgroep.

 

 

 

 

 

 

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
06-48133312
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel