Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Transmurale richtlijn diagnostiek bij dementie

De Regionale richtlijn diagnostiek bij dementie (2019) is een handvat voor verwijzers bij de diagnose van cliënten. Veel partijen houden zich bezig met de diagnostiek van dementie. Alle met een andere insteek, maar er is ook veel overlap. In de richtlijn staan daarom enkele beslismomenten die niet heel hard omschreven zijn, zoals mobiliteit en complexiteit. Het is met name aan de huisarts om hierin een afweging te maken. 

 

 

 

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel