Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Scholing Dementie

Scholing in de vorm van workshops en bijeenkomsten over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland

Het Transmuraal Netwerk heeft subsidie gekregen van ZONMW (Nationaal Programma Ouderenzorg en Memorabel) om een scholing op te zetten die bestaat uit 5 verschillende onderdelen, gericht op drie verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland.

Voor al deze onderdelen zijn vanaf oktober 2016 t/m december 2017 scholingsbijeenkomsten georganiseerd in de regio Midden-Holland.

Onder de 'subtitels' links onder de titel 'Scholing Dementie' kunt u meer informatie over de onderdelen lezen en kunt u het format van een onderdeel en de bijhorende documenten downloaden. 

 

Ook is er een communicatieplan geschreven voor de implementatie en de borging en een project verslag.

 

De verschillende doelgroepen en bijhorende onderdelen zijn:

 

Vrijwilligers van zorgorganisaties

1. Vroegsignalering, 'Het houdt mij wel bezig'.

Over hoe je zo goed mogelijk kunt signaleren, door je bewust te zijn (leren worden) van je eigen houding in waarnemen (luisteren, zien en voelen), signaleren en overdragen.

 

2. Vroegsignalering bij dementie, meer over dementie

Over hoe je signalen van mogelijke dementie leert te herkennen en meer over verschijnselen bij verschillende soorten dementie.  

 

3. Veranderingen in de zorg en mijn rol als vrijwilliger 

Sinds januari 2015 zijn er vier nieuwe wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de participatiewet en de jeugdwet. Deze veranderingen in de zorg roepen vaak vragen op, bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en hun omgeving en wat betekent dit voor de rol als zorgvrijwilliger.  

 

Mantelzorgers van mensen met dementie

4. Positieve gespreksvoering voor mantelzorgers bij dementie 

Informeert mantelzorgers over de toename van het emotionele gevoelsleven bij dementie en reikt hen handvatten aan over hoe hier mee om te gaan.

 

Marokkaanse gemeenschap.

5. Bijeenkomsten voor allochtonen  van Marokkaanse afkomst

Informeert de Marokkaanse gemeenschap over (de vroege signalen van) dementie, de veranderende zorg en worden gewezen op de bestaande voorzieningen door informatie en voorlichting te geven. Omdat de Nederlandse taal een probleem kan zijn bij de oudere generatie, wordt deze scholing verzorgd door professionals/vrijwilligers uit de regio die de Marokkaanse taal spreken en bekend zijn met de sociale kaart. 

 

Deel