Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Vroegsignalering bij dementie, meer over dementie

Naast de professionele hulpverlening hebben ook vrijwilligers een belangrijk aandeel in de zorg voor ouderen met dementie die thuis wonen. Zorg professionals zijn goed uitgerust om te kunnen signaleren van veel voorkomende behoeften, wensen en problemen van de patiënten, zodat daarop acties ondernomen kunnen worden.

Vrijwilligers zijn wat betreft kennis over specifieke onderwerpen zoals dementie en hoe ermee om te gaan afhankelijk van de organisatie waar zij ingeschreven zijn en van hun eigen kennis.

 

In oktober 2015 heeft het Transmuraal Netwerk een kennismiddag voor alle zorgvrijwilligers in Midden-Holland georganiseerd. Bij de behoefte peiling en de evaluatie van deze middag gaven vrijwilligers onder andere aan behoefte te hebben aan meer informatie / kennis over (vroegsignalering van) dementie, communicatiemogelijkheden (hoe om te gaan met).

 

Hiervoor is deze workshop ontwikkeld als onderdeel van de scholing.

De workshop is 8 x aangeboden in verschillende plaatsen in de regio Midden-Holland en werd door bijna alle deelnemers gewaardeerd met “tevreden” of met een “zeer tevreden”.

 

Een aantal uitspraken van enkele deelnemers over de workshop zoals die te lezen zijn in het evaluatieverslag:

“Leerzame avond”

“Met veel rust en kennis uitgelegd”

“Erg duidelijk van uitleg”

“Het was hart verwarmend, liefdevol en leerzaam”

“Dit onderwerp blijft om scholing vrgaen”

De workshop werd afwisselend gegeven door een verpleegkundig specialist en gespecialiseerd verpleegkundige uit het Groene Hart Ziekenhuis.  

De workshop werd bij de diverse organisaties onder de aandacht gebracht met de volgende tekst: 

Bij het ouder worden is het normaal dat men af en toe wat vergeet. Het geheugen werkt trager en het lukt minder goed om meerdere dingen tegelijk te doen. Maar wat te doen als het vergeten steeds erger wordt, karakter en gedrag veranderen; wanneer iemand een paar keer dezelfde vraag stelt in korte tijd of er niet meer goed verzorgd uit ziet? Mogelijk is er een dementie. Maar er kan ook wat anders aan de hand zijn. Herkennen van vroege signalen van dementie is belangrijk om de betrokken persoon en de mantelzorger de juiste begeleiding te kunnen geven. U leert signalen van mogelijke dementie te herkennen en u hoort meer over verschijnselen bij verschillende soorten dementie.

 

In het format vindt u meer informatie over het doel, de inhoud, programma en werkwijze.

Ook is er een communicatieplan beschikbaar.

 

Elke deelnemer kreeg een lesmap met daarin:

- Contactgegevens

- Evaluatieformulier                                                          

- Certificaat

- Brochure ‘Wat is vergeetachtigheid en wat is dementie’, voorkant en achterkant.  

- Kaartje ’10 omgangstips en hoe herkent u iemand met dementie?’, voorkant en achterkant.

- Is het dementie? (meer weten over) te bestellen bij Alzheimer Nederland

- Dementiegids Midden-Holland

- Functioneren van het brein in 4 niveaus

- Interessante websites, boekentips en de Alzheimer Assistent  

 

 

 

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel