Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Dementie

Het Netwerk Dementie Midden-Holland is sinds 2000 actief in de regio. Het doel is optimale zorg te realiseren voor mensen met dementie en hun naasten door bestaande voorzieningen op elkaar af te stemmen en waar nodig nieuwe voorzieningen te realiseren.

Afstemming en betere dementiezorg

De bijeenkomsten van de regiegroep van het Netwerk Dementie (drie keer per jaar) informeren en inspireren de betrokken partijen om (met elkaar) de zorg voor mensen met dementie te verbeteren en af te stemmen. Alzheimer Nederland afdeling Midden-Holland neemt deel aan de bijeenkomsten en vertegenwoordigt het cliëntenperspectief. 

Voor het Netwerk Dementie is een meerjarenplan en activiteitenplan gemaakt.

 

Nieuws

Activiteiten

Agenda

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
06-48133312
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel