Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Activiteiten

  • MS MDO’s
    Elke maand vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen verschillende behandelaren van patiënten met MS. Daarnaast is er acht keer per jaar een casuïstiek overleg. Overleg met collega’s verbetert de expertise van professionals en komt ten goede aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt.
  • Netwerkbijeenkomsten (4 per jaar)
    Leden van de MS-keten bespreken actuele ontwikkelingen over de MS-zorg in het land en de regio. Ook gaan zij in op ontwikkelingen in elkaars werkveld. Dit stimuleert de samenwerking tussen disciplines, verbetert de expertise van professionals en komt ten goede aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt.

Contact

Hansje Pontier
Programmamanagement

06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl 

Deel