Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Documenten

  • De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel
    De Zorgstandaard THL (juni 2014) beschrijft wat volwassenen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel.  

Contact

Laura van Werven
0182-505534
laura.van.werven@ghz.nl

Deel