Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Eenzaamheid bij ouderen

In de Platforms Eenzaamheid bij ouderen in Gouda en Waddinxveen wordt lokale informatie uitgewisseld over sociale activiteiten en ander passend aanbod voor eenzame ouderen in de wijk. Partijen uit zorg, welzijn, wonen en diverse vrijwilligersdiensten spreken elkaar en weten van elkaars expertise, diensten en mogelijkheden. Daardoor ontstaan korte lijnen  die zorgen voor passende en snelle doorverwijzingen of informatievoorziening. De sociale teams zijn ook aangesloten.
Op de agenda's staat onder andere signalering, individueel- en groepsaanbod, themabijeenkomsten en de week van 'Zullen we samen...' .

De platforms draaien zelfstandig, de voorzitters komen twee keer per jaar bijeen ter afstemming en inspiratie. 

Coalitie Erbij
Gouda en Waddinxveen zijn lokale coalities en aangesloten bij de Coalitie Erbij. Jaarlijks doen Gouda en Waddinxveen mee met de week tegen eenzaamheid, in Gouda noemen we die week; 'De week van 'Zullen we samen...'

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505280
ineke.weverling@ghz.nl

Deel