Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Gezondheidsonderzoek

In het rapport: 'Groeien in gezondheid II. Gezondheid en zorg in Midden-Holland, nu en in de toekomst' zijn cijfers te vinden over:

  • de bevolking van Midden-Holland;
  • de feitelijke en ervaren gezondheid;
  • het preventie- en zorgaanbod in de regio;
  • de verwachte regionale zorgvraagontwikkeling tot 2020.

Dit rapport verscheen in 2010 en is een coproductie van GGD Hollands Midden, Transmuraal Netwerk en RIVM.

Uit het rapport blijkt dat de feitelijke en de ervaren gezondheid van de inwoners van Midden-Holland relatief goed is. De zorgvraag zal echter enorm stijgen door de vergrijzing, maar ook door ziekten die samenhangen met een ongezonde leefstijl. 

RVTV-plus

Voor dit rapport heeft het Transmuraal Netwerk de samenwerking gezocht met de GGD Hollands Midden, die de zogenaamde Regionale Verkenning Toekomst Volksgezondheid (RVTV) uitbrengt, analoog aan de landelijke Verkenning Toekomst Volksgezondheid (VTV) van het RIVM. De GGD-rapporten zijn bedoeld voor de gemeenten en gericht op de publieke gezondheid. Met medewerking van het Transmuraal Netwerk kon de RVTV van 2010 worden aangevuld met cijfers over het zorgveld in Midden-Holland. Op deze manier kregen de zorgaanbieders de beschikking over betrouwbare en regionale informatie om hun strategisch beleid te onderbouwen èn om ketenzorg vorm te geven. Met een extra hoofdstuk over de zorg in het rapport, spreken we van een RVTV-plus. 

 

Groeien in Gezondheid
De eerste RVTV-plus voor Midden-Holland 'Groeien in Gezondheid' kwam uit in 2006 en was uniek in Nederland (het haalde zelfs het NOS-journaal). De gebruikswaarde van de RVTV is door het RIVM geëvalueerd bij zorgaanbieders, gemeenteambtenaren en GGD medewerkers in Midden-Holland. Het rapport had een grote impact. Ruim driekwart van de ondervraagden heeft de onderzoeksresultaten omgezet in beleidsactiviteiten.

 Het voornemen is om in 2018 een volgende RVTV-plus te laten verschijnen.

 

 

Contact

Hansje Pontier
0182-505534
hansje.pontier@ghz.nl
 

Deel