Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Goudsbloem, samenwerking van zorg en welzijn rendeert

In Gouda sloeg het zwaan-kleef-aan-project Goudsbloem een brug tussen eerstelijns- en welzijnswerkers en realiseerde een vermindering van de inzet van professionele thuiszorg. Van 2011 tot en met 2013 werd in de Goudse wijk Bloemendaal het Goudsbloemproject uitgevoerd dat was gericht op versterking van zorgsamenhang en zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen. In dezelfde wijk liepen, niet toevallig, de projecten Welzijn Nieuwe Stijl en Zichtbare Schakel.

Versnipperde zorg
Het project werd wetenschappelijk begeleid rond de werkhypothese dat er sprake was van versnippering van zorg die de zorgkwaliteit en zelfregie ongunstig beïnvloedt. Het vooronderzoek, waarbij de individuele zorgnetwerken van 21 cliënten in kaart werden gebracht, toonde aan dat de ontvanger van een meervoudig zorgaanbod minder ‘snipperlast’ had dan verondersteld. Wel was sprake van verkokering van eerstelijns- en welzijnswerkers die elkaar nauwelijks kenden of inschakelden.  

Vier verbeteracties
Het project Goudsbloem bracht vier verbeteracties uit verschillende projecten in synergie:

  • casusbespreking door zorg- en welzijnswerkers samen;
  • verbreding intake door thuiszorgwerkers via Zorgleefplan;
  • opsporing van kwetsbaarheid door invoering huisartsenmodule Kwetsbare Ouderen en screeningsmethodiek ISCOPE;
  • realisering verwijsmogelijkheid Welzijn op Recept.

Resultaten
De synergie in de wijk was voor de gemeente Gouda reden om in hetzelfde gebied met het eerste sociaal team te starten. Verder toonden de proces- en effectevaluatie:

  • een ontkokering: eerstelijns- en welzijnswerkers kenden elkaar beter;
  • een ontzorging: focus meer op zelfredzaamheid;
  • een vermindering van het aantal uren professionele thuiszorg.

Het project Goudsbloem kende een organische werkwijze en had meerdere zorginnovaties tot gevolg: Experimenteerruimte, casuïstiekbesprekingen, betrokkenheid van uitvoerders en bestuurders, clustering van projecten in dezelfde wijk, verbindend leiderschap en begeleidend onderzoek werden in de procesevaluatie genoemd als de factoren die de aanpak van Goudsbloem tot een succes heeft gemaakt.

Deelnemers
Samenwerkende partijen in Goudsbloem waren: Zorgverzekeraar VGZ | Trias Zorgkantoor BV (Zorgkantoor Midden-Holland) | Vierstroom | Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland | Huisartsengroeps-praktijk Bloemendaal

Uitvoerende partijen: Transmuraal Netwerk Midden-Holland, Academische Onderzoekswerk-plaats voor Zorgverzekeraars (AOZ) in samenwerking met NIVEL/Tranzo Universiteit van Tilburg

Meer informatie

 

 

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel