Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

In Zwang, geslaagde samenwerking in de zorg voor zwangeren

Het project In Zwang is gestart vanuit de samenwerkende verloskundigen, huisartsen en gynaecologen in Midden-Holland. Doel was het verbeteren van de perinatale zorg voor de regio Midden Holland.

Risico's overdracht verminderen
Streven was om het functioneel onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijns verloskundige zorg op te heffen omdat aangetoond is dat in de overgang van eerste- naar tweedelijnszorg risico's liggen (Peristat-onderzoek). In Zwang richt zich daarom op:

  • Afstemming van methoden en werkwijzen (uniformering van richtlijnen en protocollen)
  • Uniforme informatie naar de cliënt
  • Gezamenlijk centrum voor echografie (in Zwang echografie)
  • Tot stand brengen van een Elektronisch Zwangeren Dossier
  • Communicatie intern/extern via een gemeenschappelijke website

In Zwang is momenteel zelfstandig in uitvoering als samenwerkingsverband van de Kring Verloskundigen Gouda e.o. en de Maatschap Gynaecologie van het Groene Hart Ziekenhuis. Het Transmuraal Netwerk heeft enkel de startfase ondersteund.

Meer informatie

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel