Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Ouderenzorg

Het Netwerk Ouderenzorg was van 2008 tot en met 2015 actief in de regio met thema’s als eenzaamheid, valpreventie, ouderen psychiatrie en medicatie en ouderen. We zetten ons in voor handhaving of verbetering van de ervaren kwaliteit van leven van de ouderen in de regio. Tijdens de netwerk bijeenkomsten werden de betrokken partijen geïnformeerd en geïnspireerd om (met elkaar) de zorg voor ouderen te verbeteren en af te stemmen. De ouderen waren vertegenwoordigd in de regionale klankbordgroep die i.s.m. Zorgbelang ook drie keer per jaar bijeen kwam.

 

Per 2016 is dit netwerk opgeheven. De ouderenzorg in de regio staat goed op de kaart en samenwerking is op gang. Het kan altijd beter, maar we zien dat het aantal samenwerkingsprojecten en innovaties rond ‘kwetsbare ouderen’ behoorlijk is toegenomen. Dat maakt een Netwerk Ouderenzorg als ontmoetingsplatform minder nodig.

 

Op dit moment loopt nog het NPO project 'Gezamenlijk een stap voorwaarts'. Midden-Holland heeft een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de Specialist Ouderengeneeskunde in de 1e lijn. Lees hierover meer in de flyer.

 

Op de thema pagina vindt u nog steeds eenzaamheid en valpreventie. Verder zijn informatiebijeenkomsten voor Medicatie en ouderen via het Transmuraal Netwerk te organiseren en komt de werkgroep Ouderenpsychiatrie ook nog twee keer per jaar bijeen om kennis te delen en elkaar te informeren.

 

Gerelateerd:

 De 2e Kenniskring Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.pdf

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505280/ 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel