Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

SPITZ, regionaal schakelpunt gestopt

Op initiatief van huisartsen, apothekers, ziekenhuis en VVT-organisaties, werd in 2008 stichting SPITZ (Schakelpunt Informatie Transmurale Zorg) Midden-Holland opgericht voor de exploitatie van een Regionaal Schakelpunt om patiëntgegevens digitaal uit te wisselen.In 2010 moest SPITZ van het College Bescherming Persoonsgegevens met het schakelpunt stoppen. Stichting SPITZ werd in 2015 opgeheven.   

Regionaal Schakelpunt Midden-Holland
Technisch was het regionaal schakelpunt een uitbouw van de Eerstelijnsserver van de huisartsenpost. Er waren verbindingen met de OZIS-ringen van de apothekers en het huisartsenportaal van het ziekenhuis. Op deze manier was uitwisseling van waarneem- en medicatiegegevens mogelijk voor daartoe geautoriseerde zorgverleners (UZI-pas). Voor de toestemmingsvereiste van de patiënt gold het principe van passieve toestemming. Minder dan 10 mensen hebben actief bezwaar aangetekend bij SPITZ tegen uitwisseling van patiëntgegevens binnen de regio. Midden-Holland liep in Nederland voorop in het realiseren van een regionaal schakelpunt: een pionierstatus.

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Het CBP constateerde in 2009 bij het Regionaal Schakelpunt Midden-Holland enkele onvolkomenheden op het gebied van patiëntinformatie en toegangsbeveiliging. Omdat de wet op deze punten onvoldoende duidelijkheid bood, startte SPITZ een bezwaarprocedure tegen de exacte verantwoordelijkheden van een schakelorganisatie en de technisch moeilijk oplosbare verificatie van de behandelrelatie. Omdat alle schakelpunten met deze vraagstukken kampten, had de bezwaarprocedure landelijke relevantie en kon SPITZ rekenen op steun van andere Regionale Samenwerkings Organisaties op het gebied van zorg-ICT (RSO's).

Politieke strijd
In de loop van 2010 verhardde de politieke strijd rond het landelijk EPD, waarbij de toekomst van regionale schakelpunten versus het landelijk schakelpunt van Nictiz/VWS onzeker werd. Met dit geringe perspectief voor ogen en de hoge juridische kosten besloot het bestuur van SPITZ de bezwaarprocedure met het CBP af te breken en het Regionaal Schakelpunt Midden-Holland en de website www.spitz-mh.nl uit de lucht te halen. De bij het schakelpunt aangesloten zorgaanbieders vielen terug op eerdere manieren van uitwisseling zoals Zorgmail en Zorgdomein.

Landelijk Schakelpunt (LSP)
In 2011 stemde de Eerste Kamer tegen de Wet EPD en moesten Nictiz/VWS met het LSP stoppen. Het LSP werd met de nodige condities overgenomen door de koepels van zorgaanbieders via de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Eén van de condities was een opdeling van het LSP per regio. Dit maakte een eigen regionaal schakelpunt nog minder nodig. Stichting SPITZ werd in 2015 opgeheven.

Verder als RSO
Het Transmuraal Netwerk heeft van begin tot eind het bestuurssecretariaat van SPITZ gevoerd. De resttaken van SPITZ zijn overgenomen door het Transmuraal Netwerk zoals de organisatie van een contactplatform voor ICT-managers werkzaam bij de aanbieders in de regio. Om aansluiting te houden bij andere regio's en bij de landelijke ontwikkelingen heeft het Transmuraal Netwerk de RSO-status van SPITZ overgenomen.

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel