Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

STEM landelijk voorbeeld in palliatieve zorg

STEM (STerven op Eigen Manier) is een benadering voor zorgverleners die helpt om open te communiceren over de wensen en behoeften van mensen in de laatste levensfase. Want niet iedereen praat even gemakkelijk over doodgaan.

Vijf sterfstijlen
Het project STEM (2007) is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland dat deel uitmaakt van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Onderdeel van het project was het Motivaction-onderzoek naar hedendaagse opvattingen van mensen over hun levenseinde. Dat leverde vijf verschillende sterfstijlen op die centraal staan in de STEM-aanpak. Ook werden er lesmodules en lesmaterialen ontwikkeld. Vanwege de grote herkenbaarheid en praktische toepasbaarheid werd STEM een goed voorbeeld in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg van ZonMW. Regio's kunnen subsidie aanvragen om de STEM-aanpak te implementeren.

Meer openheid
Agora heeft in 2015 de nulmeting van het project STEM (TNS Nipo 2008) herhaald met als uitkomst dat onder Midden-Hollanders het denken en praten over wensen voor de laatste levensfase met ongeveer 10% was toegenomen.   

Stichting STEM
Het STEM-project werd gesubsidieerd vanuit het Landelijk Transitieprogramma Langdurende Zorg van VWS. Diverse organisaties en professionals in Midden-Holland zijn STEM getraind. Voor een landelijke spreiding van de projectresultaten werd in 2009 Stichting STEM opgericht. 

Meer informatie

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel