Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Tools voor de lokale ketens voor valpreventie

De tools die ontwikkeld zijn voor de lokale ketens voor valpreventie, zijn aan te vragen bij Ineke Weverling ineke.weverling@ghz.nl. Een aantal van deze documenten is hier te downloaden:

De ideale valpreventieketen 

Het screenigsdocument voor thuiszorg en POH 2015

Screeningsflyer 2015

Ziekenhuisflyer

Valpreventie-draaiboek Beweegfeest

Laat de ouderen in uw wijk of gemeente ervaren dat bewegen bijdraagt aan fysieke, geestelijke en sociale gezondheid. Dit draaiboek beschrijft welke partijen buiten de keten betrokken kunnen worden, welke activiteiten je kunt aanbieden en hoe je bijvoorbeeld sponsoring kunt regelen.
Het draaiboek beweegfeest is pas compleet met de bijlagen. Deze zijn gratis aan te vragen door professionals in de regio, ook als er geen lokale keten voor valpreventie actief is, bij Ineke Weverling ineke.weverling@ghz.nl 

'Wat beweegt u?'

Het onderzoek van Elise Kenter (2013) geeft de waarde van het beweegkapitaal weer.

Levensgebeurtenissen tijdens de ouderdom kunnen tot grote verandering in beweeggedrag leiden. Beweging kan hierbij niet alleen afnemen, maar ook toenemen of consistent over de tijd veel of weinig blijven. Een individuele factor die een grote rol speelt bij deze verandering in beweeggedrag, is de ervaring van de senior met beweging gedurende zijn of haar vroegere levensfases. Open hier het rapport.

Valpreventie bij verstandelijk en lichamelijk gehandicapten

Gemiva SVG-groep heeft een bestaand valpreventie programma aangepast voor de eigen doelgroep. Lees het artikel en bekijk het filmpje.

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel