Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

ZorgBrug, specialistisch verpleegkundige zorg dichtbij patiënt

Specialistisch verpleegkundigen in de thuiszorg hanteerden soms andere protocollen dan de collega's werkzaam in het ziekenhuis. Dit was verwarrend voor patiënten èn voor behandelend artsen. Het Transmuraal Netwerk bracht de professionals daarom bij elkaar om samen een transmuraal protocol te maken. Hierdoor werd een specialistisch verpleegkundige zowel thuis als in het ziekenhuis inzetbaar waardoor patiënten 'over de muren heen' te volgen waren.

Gezamenlijke afdeling: ZorgBrug
Een logische volgende stap was dat alle specialistisch verpleegkundigen vanuit één gezamenlijke afdeling gingen werken. Daarbij hoorde ook een akkoord over een combinatie van de twee geldstromen (AWBZ en ZvW). 
De gezamenlijke afdeling werd losgekoppeld van het Transmuraal Netwerk en ging verder als ZorgBrug, een formeel samenwerkingsverband van Groene Hart Ziekenhuis, Fundis en Thuiszorg Hollands Midden. 

Specialistisch verpleegkundig expertisecentrum
ZorgBrug is uitgegroeid tot een specialistisch verpleegkundig expertisecentrum met meer dan 70 medewerkers dat veel bijdraagt aan de ontwikkeling van transmurale zorg. ZorgBrug en Transmuraal Netwerk werken nauw samen.

Meer informatie

 

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel