Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Zorgtoewijzingsbureau, schakel nà RIO en vóór AZR

Met de komst van de RIO's (Regionale Indicatie Organen), later CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), werden door onafhankelijke adviseurs indicaties afgegeven aan mensen met een AWBZ-zorgvraag. In het indicatiebesluit stond omschreven op welke zorg men recht had en welke aanbieder de voorkeur had. Er werd echter meer zorg geïndiceerd dan beschikbaar was met als gevolg wachtlijsten bij de aanbieders.

Van Regionaal Zorgtoewijzingsbureau Midden-Holland
Het Zorgkantoor Midden-Holland, verantwoordelijk voor de daadwerkelijke toekenning AWBZ-zorg, wilde de wachtlijsten van de afzonderlijke aanbieders integreren en meteen ook opschonen van dubbel geregistreerden. Het Transmuraal Netwerk deed onderzoek (2000) en kreeg van het zorgkantoor en de gezamenlijke regionale AWBZ-zorgaanbieders de opdracht  een Regionaal Zorgtoewijzingsbureau in te richten dat zorgvragers met een indicatie naar de gewenste zorgaanbieder kon verwijzen, de regionale wachtlijst zou bijhouden en zo nodig mensen van overbruggingszorg kon voorzien.

Naar zorgkantoren
Het Regionaal Zorgtoewijzingsbureau Midden-Holland had wachtlijstbegeleiders in dienst, heeft een sluitend digitaal administratiesysteem opgezet en ontwikkelde toewijzingsprotocollen. Het bureau is in 2004 ontmanteld omdat de zorgkantoren de zorgtoewijzing zelf ter hand gingen nemen. Met de introductie van het AZR-systeem (AWBZ brede Zorg Registratie), mede gebaseerd op de ontwikkelde administratie en toewijzingsprotocollen in Midden-Holland, werd het toewijzingsproces in hoge mate geautomatiseerd.

Meer informatie

 

ContactHansje Pontier
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl

 

 

Deel