Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Informatief Verpleegkundig Huisbezoek Palliatieve zorg

Inmiddels hebben 11 wijkverpleegkundigen uit de regio tijdens een training handvatten gekregen om een levenseinde gesprek te gaan voeren.

Naast timing, vaardigheden en kennis gaan we ook de afstemming met de huisarts, collega’s en ketenpartners in de regio te borgen. Zij zijn begonnen!

Zie hier het filmpje van Karina Valkenburg van Agathos Thuiszorg over het huisbezoek.  

 

Download

de flyer voor de patient

de flyer voor de verwijzer

 

 

 

 

Geestelijke Verzorging

Midden-Holland heeft een pool van geestelijk verzorgers die gefinancierd vanuit een VWS subsidie ingezet kunnen worden in de eerste lijn.

De geestelijk verzorgers kunnen

  • thuisconsulten doen (of telefonisch of via ZOOM)
  • hun bijdrage leveren in MDO's of PaTz groepen
  • scholing en training geven aan zorgverleners en ondersteuners om zingevingsvragen te signaleren en op te volgen.

lees meer

Spreken over het levenseinde

Het gesprek aangaan over het levenseinde blijft lastig. De Sire Campagne ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’ geeft voorbeelden over de huislijke situatie. Maar ook in de spreekkamer van de medisch specialist en huisarts of met een verpleegkundige in de thuissituatie worden waarden, wensen en behoeften rondom het levenseinde nog te weinig besproken. Initiatieven die het Netwerk Palliatieve Zorg hierop neemt zijn

  • Informatief Verpleegkundig Huisbezoek Palliatieve zorg (zie hieronder)
  • Publieksbijeenkomst ‘In gesprek over zinnige zorg’ (zie thema ACP)
  • Markering; Artsen van de werkgroep stimuleren en inspireren hun collega's om eerder te markeren, zodat palliatieve zorg eerder kan starten en wensen en grenzen eerder bespoken en bekend zijn.

Vroegtijdige zorgplanning/ACP

In Midden-Holland hebben we een werkgroep Vroegtijdige zorgplanning/ Advance Care Planning (ACP). Deelnemers zijn huisartsen (Mediis en HAPMH), specialisten (Groene Hart Ziekenhuis), Specialist Ouderengeneeskunde (Zorgpartners MH), ambulance dienst (RAV-HM). Publieksvoorlichting is een van de speerpunten, naast het stimuleren van artsen om het 'gessprek' aan te gaan.

lees meer

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel