Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Documenten

Agenda

Nieuws

Informatie voor patiënten over palliatieve zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt.

Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de campagne verandering in brengen. Echte mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreken over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen; zie www.overpalliatievezorg.nl 

Helpend hierin zijn ook de regiogids en de Pal voor U.

Deze folders, gidsen en Pal voor U's zijn te bestellen bij ineke.weverling@ghz.nl

Werkwijze ACP en format

Een tijdig gesprek over de laatste levensfase, is in het belang van een waardig levenseinde van uw patient.

  • Wat is belangrijk voor u?
  • Wat wilt u absoluut zo lang mogelijk kunnen blijven doen?
  • Welke afspraken zullen we dan maken met betrekking tot uw behandel wensen en onze mogelijkheden?

Patient, naaste en uw collega's zijn u dankbaar, als u de gemaakte afspraken vastlegt op een vindbare plek in het medisch dossier en overdraagt naar betrokken huisarts en/of specialist, naar de SEH en/of HAP.

Werkwijze en format ACP Midden-Holland

Financiering van de Palliatieve zorg

Financiering van de Palliatieve zorg is heel ingewikkeld. Lastig is vaak de terminale indicatie. Bijvoorbeeld nachtzorg en VPTZ zijn pas in te zetten als de levensverwachting korter is dan 3maanden, terwijl palliatieve zorg juist al veel eerder geboden zou moeten worden om de weg naar het levenseinde comfortabel te kunnen laten verlopen.

Door de  NZa wordt er wel al nagedacht over aanpassingen, maar zover zijn we nog niet. voorlopig is er wel een overzicht waar gebruik van gemaakt kan worden om zaken beter te begrijpen zie

Passende zorg; Niet alles wat kan, hoeft

De behandelmogelijkheden voor symptoombestrijding in de palliatieve fase zijn groot. Wat hebben mensen er voor over om drie maanden langer te leven en is de informatie over bijwerkingen wel bekend bij de patiënten?

Lees meer over dit onderwerp via http://www.knmg.nl/passendezorg

What happens and what matters

In de link een Shortpaper van Erica Witkamp, van een onderzoek naar palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis.

Lees haar verhaal shortpaper over palliatieve zorg in het ziekenhuis

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel