Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Financiering van de Palliatieve zorg

De nieuwe versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 is gepubliceerd. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2022 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Wijziging per 2022: Experiment met cliëntprofielen wijkverpleging

Per 1 januari 2022 kan in de wijkverpleging gestart worden met het registreren van cliëntprofielen als basis voor bekostiging. In het ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ maakt de palliatieve zorg onderdeel uit van de verschillende cliëntprofielen. Voor de palliatief terminale zorg zijn twee aparte cliëntprofielen vastgesteld.

Informatie voor patiënten over palliatieve zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een website ontwikkelt voor bewustwording en om mogelijkheden van palliatieve zorg te verhelderen. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt VWS dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt.

Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de website verandering in brengen. Mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De website zet aan tot het tijdig nadenken en spreken over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen; zie www.overpalliatievezorg.nl 

Helpend hierin zijn ook de regiogids en de Pal voor U. Deze zijn te bestellen bij ineke.weverling@ghz.nl

 

 

 

 

 

 

Passende zorg; Niet alles wat kan, hoeft

De behandelmogelijkheden voor symptoombestrijding in de palliatieve fase zijn groot. Wat hebben mensen er voor over om drie maanden langer te leven en is de informatie over bijwerkingen wel bekend bij de patiënten?

Lees meer over dit onderwerp via http://www.knmg.nl/passendezorg

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel