Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Financiering van de Palliatieve zorg

de handreiking financiering palliatieve zorg 2021 van PZNL

Met het doel om knelpunten in de financiering van palliatieve zorg te verhelderen, heeft IKNL in 2017 een werkgroep van gemandateerde (medische) professionals, zorgadministrateurs en beleidsmedewerkers gevraagd om ervaring en kennis uit te wisselen en suggesties te doen voor verbetering. De rol van IKNL en Palliactief was specifiek gericht op het samenbrengen van de juiste (gemandateerde) professionals, om in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de praktijk zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van financiering van palliatieve zorg volgens de geldende wet- en regelgeving in 2018.

De handreiking financiering palliatieve zorg 2018 was hier een weerslag van. De handreiking is de afgelopen jaren en nu voor 2021, opnieuw in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg in het betreffende jaar.

 

Informatie voor patiënten over palliatieve zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een website ontwikkelt voor bewustwording en om mogelijkheden van palliatieve zorg te verhelderen. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt VWS dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt.

Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de website verandering in brengen. Mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De website zet aan tot het tijdig nadenken en spreken over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen; zie www.overpalliatievezorg.nl 

Helpend hierin zijn ook de regiogids en de Pal voor U.

 

Deze folders, gidsen en Pal voor U's zijn te bestellen bij ineke.weverling@ghz.nl

Passende zorg; Niet alles wat kan, hoeft

De behandelmogelijkheden voor symptoombestrijding in de palliatieve fase zijn groot. Wat hebben mensen er voor over om drie maanden langer te leven en is de informatie over bijwerkingen wel bekend bij de patiënten?

Lees meer over dit onderwerp via http://www.knmg.nl/passendezorg

What happens and what matters

In de link een Shortpaper van Erica Witkamp, van een onderzoek naar palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis.

Lees haar verhaal shortpaper over palliatieve zorg in het ziekenhuis

 

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel