Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Consultatie Palliatieve Zorg

PZNL Palliatief Consultatieteam Hollands Midden
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in Midden-Holland kunnen dit Consultatieteam raadplegen bij vragen over palliatieve zorg. De consulenten zijn door opleiding gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in een hospice. De vragen kunnen gaan over;
- moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, angst
- bijzondere medicatie toepassingen
- vraagstukken op existentieel en spiritueel gebied
Telefoon 088 123 24 51 regionaal of bel 088-6051444 (landelijk) via uw postcode komt u uit bij het regionale consultatieteam. 

Informatief Verpleegkundig Huisbezoek Palliatieve Zorg

Er kan ook gebruik gemaakt worden van het Informatief Verpleegkundig Huisbezoek. In de regio groeit het aantal wijkverpleegkundigen die dit bezoek kunnen afleggen. Zij informeren de patient en diens naasten over de mogelijkheden van palliatieve zorg. De insteek is niet medisch, maar ligt vooral op het bespreken van wensen, waarden en behoeften betreffende de laatste fase, op de organisatie van zorg en mantelzorgondersteuning.

Wijkverpleegkundigen die hiervoor te benaderen zijn:
(*gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg ook voor consultatievragen)

Margriet van Rooijen, Vierstroom Zorg Thuis
​(Bodegraven) Tel. 06 46361135

*Marieke van Tol, De Kunst van Samen,  
(Boskoop) Tel. 06 16118378

Natasja Stortenbeker, Vierstroom Zorg Thuis
(Boskoop) Tel. 06 52357270 / 06 18210453 

Yasmina Lemdaghri, Vierstroom Zorg Thuis
(Schoonhoven) Tel. 06 18210234

Eline Anker, Zorgpartners MH, 
(Krimpenerwaard) Tel. 06 10031915

Irien Groenendijk, Zorgpartners MH,
(Krimpenerwaard en Gouda) Tel. 06 35117897

*Elodie Vonk en Selma van Os  (regio Midden-Holland)
Groene Hart Ziekenhuis (palliatief team)  Tel. 0182 505612                           

Jannieke de Korte, Huize Winterdijk,
(Gouda) Tel. 0182 680030

*Karina Valkenburg, Agathos Thuiszorg
 (Gouda en Waddinxveen) Tel 06 10857635

Hanneke Doornekamp, Agathos Thuiszorg 
(Gouda en Waddinxveen) Tel. 06 52713159

*Jolanda Bok, Agathos Thuiszorg,  
(Waddinxveen en Gouda) Tel. 06 53580504

*Petra Heemskerk, Thuiszorg De Zellingen
(Nieuwerkerk aan den IJssel) Tel. 06 82050878

Lieske van der Stam, Vierstroom Zorg Thuis 
(Bleiswijk) Tel. 06 28257432

Download de flyer voor de patient, de flyer voor de verwijzer

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel