Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Consultatie Team Palliatieve Zorg

Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands-Midden (CTPZ Hollands Midden)
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg kunnen het Palliatief consultatieteam raadplegen bij vragen over palliatieve zorg. De consulenten zijn door opleiding gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in een hospice.

De vragen kunnen gaan over;

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, angst
  • beslissingen rondom het levenseinde
  • bijzondere medicatie toepassingen
  • vraagstukken op existentieel en spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg

Contact:                           telefoon 088 123 24 51

Dagelijks:                         van 8.00 uur tot 23.00 uur

's Nachts:                        van 23.00 tot 8.00 uur
U wordt  's nachts doorgeschakeld naar de telefooncentrale Connectzorg. Zij verbinden u door naar de dienstdoende consulent van het landelijk nachtteam.

Eén landelijk telefoonummer per 2021

Naast de regionale telefoonnummers is er nu ook één landelijk telefoonnummer: 088-6051444, dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de consultvragers in vervulling. Eén landelijk nummer is eenduidig, herkenbaar en vormt een makkelijke ingang naar ondersteuning dichtbij. 

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel