Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Geestelijke Verzorging Thuis

Geestelijke verzorging in de eerste lijn is nu mogelijk. In Midden-Holland is een pool met geestelijk verzorgers gestart.

Wat is een geestelijk verzorger
Geestelijk verzorgers ontlenen hun bekwaamheid aan een universitaire of HBO-studie op masterniveau in de humanistiek, theologie of religiewetenschappen met een specifieke afstudeerrichting ‘geestelijke begeleiding’.

Geestelijk verzorgers zijn dus toegerust om met alle mensen in gesprek te gaan, ook wanneer die van allochtone afkomst zijn of een niet-westerse religieuze achtergrond hebben. Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door permanente bij- en nascholing (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers).

Wat bieden zij

  • Consulten aan thuis wonende ouderen, patiënten en hun naasten.
  • Bijwonen van multidisciplinair overleg t.b.v. mensen in de thuissituatie (bv. Patz, sociale wijkteams)
  • Docent in het kader van bijscholing van zorgverleners, welzijnswerkers of vrijwilligers.

Bereikbaarheidsgegevens

Telefoon          06 48133312 of 0182 505534
E-mail              info@transmuraalnetwerk.nl

Stel uw korte en bondige vraag en laat uw telefoonnummer of e-mailadres achter en de woonplaats waar de geestelijke zorg verleend moet worden. De geestelijk verzorger zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Klik hier voor de printbare Midden-Holland flyer.

Bekijk ook de landelijke website over geestelijke verzorging

Contact

 

Ineke Weverling
06-12110741/ 0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel