Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Thema's  /  Palliatieve zorg  /  Palliatieve Zorg  /  Regiovisie Palliatieve Zorg

Agenda

Nieuws

Regiovisie Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg betreft alle aspecten van zorg. Alle zorgverleners leveren een bijdrage aan het evenwicht tussen zorg, compassie, aandacht, autonomie, waardigheid, onbaatzuchtigheid en nabijheid voor de mens met een ongeneeslijke ziekte met een beperkte levensverwachting en diens naasten. Hieraan zijn alle bestaande grenzen tussen organisaties ondergeschikt, omdat deelnemers aan het netwerk palliatieve zorg Midden-Holland verantwoordelijkheid nemen voor regionale palliatieve zorg, waarbij communicatie, coördinatie en afstemming van essentieel belang zijn. Lees de regio visie in onderstaande link.

regiovisie palliatieve zorg

De regiovisie en een samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan het NPZ Midden-Holland zijn ondertekend door de 18 onderstaande partijen uit de regio:

Agathos

Beth San

Fundis/ PlusZorg

Fundis/ Vierstroom Zorgthuis

Fundis/ Welthuis

Gemiva-SVG Groep

Groene Hart Ziekenhuis

Hospice en terminale thuiszorg Gouda en Waddinxveen (Steunpunt Midden-Holland)

Hospice IJsselthuis (Nieuwerkerk a.d. IJssel)

Hospice Bodegraven-Reeuwijk

Huize Winterdijk

Mediis

Sanare

Tandem

Zevenster

ZorgBrug

Zorgpartners MH, intramuraal

ZorgpartnersMH, thuiszorg

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel