Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Richtlijnen

Alle richtlijnen zijn te vinden en gratis te downloaden op www.pallialine.nl en Palliaweb.nl.

In de PalliArts app zijn de richtlijnen ook makkelijk op te zoeken. Hier vindt u ook Transmurale Regionale Afspraken (RTA) en regionale folders (met voorvoegsel TMN).

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel