Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Samen in de buurt

Er is onvoldoende capaciteit binnen de GGZ om aan de huidige vraag te voldoen. Daarnaast is er een sterke toename van het aantal ouderen (75+). Om er voor te zorgen dat het zorg- en welzijnsaanbod beter op de vraag wordt afgestemd, en om de vraag wat af te remmen, zijn zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk Samen in de buurt gestart.

De gedachte van dit project is dat door het bevorderen van een gezonde leefstijl en van onderlinge betrokkenheid gebruik van (zwaardere) zorg verminderd wordt. Door de samenwerking tussen zorg- en welzijnsmedewerkers te versterken, wordt de effectiviteit en efficiency vergroot, en worden mogelijkheden in de wijk beter benut.

Door gezamenlijk te werken aan de gezondheid van de wijk leren bewoners elkaar kennen, wat maakt dat zij elkaar sneller zullen helpen. Door eigen inbreng voelen inwoners zich eerder bereid om zelf wat aan hun problemen te doen. Door samen te werken zijn zij mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het resultaat. Zelfmanagement en eigen kracht bij burgers worden zo gestimuleerd. Beleid en uitvoering worden ook vaak beter als burgers eraan meewerken; burgers zijn naast inwoners ook vakmensen en kennen hun eigen omgeving goed. Voor professionals en instanties in de wijk geldt dat zij door samen te werken beter aansluiten bij behoeften en ervaringen van inwoners.

Op basis van data-analyse zijn de wijken Kort Haarlem (Gouda) en Moordrecht geselecteerd. Hier wordt begonnen, waarna mogelijk ook in andere wijken wordt gestart. De focus ligt op (kwetsbare) ouderen (75+) en psychisch kwetsbaren (gebruikers GGZ, beschermd wonen en maatschappelijke opvang).

Het project bestaat uit verschillende fasen. Tijdens de eerste fase wordt het huidige aanbod en kennis in de wijk in kaart gebracht. Daarna maken professionals samen met bewoners uit de wijk een wijkplan met interventies die tijdens de derde fase worden uitgeprobeerd en uitgevoerd.

Het project Samen in de buurt maakt deel uit van het programma Gedeelde Zorg.   

ContactHansje Pontier
Programmamanagement

06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl 

Deel