Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Wachttijden TANDEM casemanagement, regio Midden-Holland

Toelichting op meldplicht
Per 1 december 2018 moeten zorgaanbieders, die casemanagement dementie leveren, registreren hoe lang bij hen de wachttijd daarvoor is. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer inzicht hoelang de wachttijden in bepaalde regio’s zijn. Wij vermelden deze informatie op onze website en geven deze gegevens maandelijks door aan Vektis, die hierover terugkoppelt aan de NZa.

Wanneer is er sprake van wachttijd?
Volgens de regels van de NZa wordt de cliënt als wachtende bij TANDEM geregistreerd als hij aan drie voorwaarden voldoet, namelijk:
1. Huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of ander vraagt casemanagement bij TANDEM aan;
2. Cliënt wil zo spoedig mogelijk casemanagement ontvangen (heeft actieve zorgwens);
3. Indicatie dat de cliënt aanspraak maakt op verpleging en verzorging moet gesteld zijn.         
Dan is de cliënt aangemeld en komt deze op de wachtlijst.

De wachttijd is de periode tussen dat een cliënt als wachtende geregistreerd is en in zorg genomen wordt door een casemanager. Maandelijks berekenen we de gemiddelde wachttijd in weken (naar boven afgerond) van alle in zorg genomen cliënten in de voorgaande kalendermaand. Tussen de 10e en 20e leveren we gegevens over de voorgaande kalendermaand aan Vektis.

Wachttijden bij TANDEM

Netwerk Dementie Midden-Holland (bovenstaand gebied m.u.v. Boskoop)
In deze regio waren er op de laatste dag van de voorgaande kalendermaand 39 wachtenden bij TANDEM, waarvan 24 langer dan zes weken.
De gemiddelde wachttijd van in zorg genomen cliënten in de afgelopen kalendermaand was 11 weken.

Dementienetwerk Zuid-Holland Noord (Boskoop)
In Boskoop waren er op de laatste dag van de voorgaande kalendermaand 2 wachtenden bij TANDEM, waarvan 2 langer dan zes weken.
De gemiddelde wachttijd van in zorg genomen cliënten in de afgelopen kalendermaand was 0 weken.

Laatst bijgewerkt op: 01-06-2021

Deel