Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Documenten

Het netwerk wondzorg heeft het initiatief genomen om een gezamenlijk document te maken als inhoudelijke basis voor de wondzorg in regio Midden-Holland. De protocollen en richtlijnen in de regio moeten afgestemd worden op dit basisdocument. Deze Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland (2015) heeft als doel de zorgprofessionals in regio Midden-Holland handvatten te geven voor een uniforme uitvoering van wondzorg volgens evidence based richtlijnen. Uniforme uitvoering van wondzorg leidt namelijk tot kwalitatief betere zorg voor de patiënten in de regio.

 

Naast de Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland is een Samenvattingskaart Transmurale Richtlijn Wondzorg Midden-Holland (2015) ontwikkeld als handvat in de praktijk. Bestellen van de samenvattingskaart kan via info@transmuraalnetwerk.nl. Vermeld hierbij het aantal samenvattingskaarten dat u wilt ontvangen en uw adres.

 

Contact

Jacqueline Blom 
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

Deel